Hakk?m?zda

Ayas Tesisat

Ba??ms?z konfor ve klima sistemlerinin yayg?nla?maya ba?lad??? tarihinden itibaren klima sektörü ile birlikte büyümeyi hedefleyen firmam?z; anahtar teslimi mekanik tesisat sistemleri ile birlikte, merkezi ve ba??ms?z konfor klimas? ve de?i?ken debili so?utkanl? (VRF Sistem) konfor klimas? sistemleri ile endüstriyel klima ve hassas klima sistemleri alanlar?nda faaliyet göstermektedir.

Çözüm Odakl?
Mü?teri Odakl?
99.99% Ba?ar?
Karar Verici

PROJLERÄ°MÄ°Z

ÇÖZÜMLERİMİZ